Home

Stichting Rudolf Julius Hijman

Doelstelling: het verlenen van steun aan culturele instellingen en al hetgeen daarmee samenhangt.