ANBI

De Stichting Rudolf Julius Hijman is door de fiscus aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen en erfenissen die de stichting zelf eventueel ontvangt, zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.