Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit drie personen. Het bestuur stelt het beleid van de stichting vast. Het bestuur neemt de uiteindelijke en definitieve beslissing over donaties.

Bestuursleden:

J.J.H van Eldik, voorzitter / penningmeester
M.C. Klijn-Pot, secretaris
J.Berkelder, bestuurslid